Team Coaching- Coaching zepołowy

with Brak komentarzy

Team coaching to wspólna praca coacha z liderem i jednocześnie jego zespołem.

Dążymy do wyznaczonego i konkretnego celu zespołowego, np.:

  • zwiększenie poziomu komunikacji w zespole,
  • podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu,
  • podniesieniem poziomu współpracy,
  • poprawą efektywności zespołu.

W trakcie wspólnej pracy dbamy o rozwój indywidualny wszystkich członków zespołu.

Leave a Reply