Team Coaching- Coaching zepołowy

with Brak komentarzy

Team coaching to wspólna praca coacha z liderem i jednocześnie jego zespołem. Dążymy do wyznaczonego i konkretnego celu zespołowego, np.: zwiększenie poziomu komunikacji w zespole, podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu, podniesieniem poziomu współpracy, poprawą efektywności zespołu. W trakcie wspólnej pracy … Read More